Vilken uppslutning
Det är lite svårt att säga huruvida vi är 24 eller 21 föreningar. Men oavsett så var det hela 15 föreningar närvarande på gårdagskvällens ordförandekonferens.
Och det var en positiv kväll. Den fina kommunikation vi känt genomsyrat distriktet de sista åren fortsätter. Båda förbundet kontra föreningarna och även föreningar emellan.
En sammanfattning kommer i början av nästa vecka.