Så viktiga delar av jobbet

Niklas och Dennis är till 95 % stationerade på kansliet medans Janis är den som är mest ute på vägarna.

Förra veckan var han på kanslichefsträff i Solna( hos SIBF) och på samsynsmötet i Kungsör. Idag bär det åter av mot Solna för träff med föreningsutvecklingskonsulenter från hela Sverige. Dessa möten är oerhört viktiga. Att utbyta erfarenheter och bygga på sin kunskapsbank är viktigt. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt och det finns en stor vilja bland Sveriges distrikt att samarbeta och dela med sig av sina erfarenheter.