(Alltid) Aktuellt
Vad har din förening för värdegrund? Vet du inte? Eller har man ingen uttalad? 
 
Förhoppningsvis bär du din matchtröja stolt. Men vad är det för saker din förening strävar mot som gör att du är stolt över den? Vad är verksamhetsidén? Står föreningen för bredd, elit eller båda. Jobbar man med inkludering i alla dess former? Jämställdhet? 
 
Vad står det i föreningens policy? Är det okej att toppa och selektera? Är det okej att skrika på ungdomarna under träning och match? Pressa idrottsutövarna till tårar? Är det okej att skälla ut och knäcka domare?
 
Vad är din förenings handlingsplan när policyn inte efterföljs?
 
Har ni kontinuerliga ledarträffar där man diskuterar policyn och kanske föreslår revideringar för styrelsen att fundera på?
 
Vi får in ett antal skrivelser till förbudet om händelser i hallarna. Vi pratar inte om anmälningar till bestraffning, för dessa görs till Svenska innebandyförbundet. Och tyvärr får vi inte veta nåt om dessa anmälningar innan ett beslut kommer då vi i bästa fall får det mejlat till oss.
Sen tidigare beslut på en ordförandekonferens ska alla skrivelser som inkommer på spelare eller ledare vidarebefodras till föreningen för vidare åtgärder.  Det innebär att det som hänt behandlas väldigt olika då föreningarna har olika syn på vad som är okej och ibland inte har en handlingsplan. Dock kan vi från förbundets sida inte göra mer än så, vi har inga befogenheter om det inte finns nåt inskrivet i tävlingsbestämmelserna.
 
Däremot så hade jag ett intressant samtal med en ordförande igår. Eventuellt så inkommer en motion till ordförandekonferensen om införandet av ett etiskt råd.
 
//Janis